video

Microsoft Access

Създаване на таблици

Microsoft Word

Заместване на текст

Преместване на текст

Microsoft Excel

Очаквайте

MS Power Point

Вмъкване на звук в презентация

Скоро

Тук може да намерите много полезни видео уроци, които показват основни действия, извършвани в Microsoft Office.

TeacherIT copyright (c) 2009