practice

Microsoft Word

Задача 1: Редактиране на текст в Microsoft Word

Задача 2: Редактиране на текст в Microsoft Word

Задача 3: Преместване на текст в Microsoft Word

Задача 4: Вмъкване на изображения в документ

Задача 5: Вмъкване на изображения в документ

Задача 6: Форматиране на текст в Microsoft Word

Задача 7: Форматиране на текст в Microsoft Word

Задача 8: Форматиране на текст в Microsoft Word

Задача 9: Създаване на таблици в Microsoft Word

Microsoft Access

Задача 1: Създаване на база от данни

Задача 2: Създаване на база от данни

Задача 3: Създаване на база от данни

 

TeacherIT copyright (c) 2009